Årets tema

IRL

- can´t read my pokerface

Första moseboken, kapitel 1 vers 26

“Gud sade: ‘Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.’”, så inleds bibelordet för vintermötet 18/19. Det är ett utdrag ur skapelseberättelsen som talar om hur Gud skapar människan till sin avbild. Det talar om att människan är vacker, värdefull och oskattbar.

Idag är vi uppkopplade tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Sociala medier stjäl ständigt vår uppmärksamhet och vi är alltid tillgängliga. Med allt som händer i den virtuella verkligheten och samtidigt “in real life” slutar vi vara närvarande i stunden, i det som sker - runt omkring oss, och inom oss. Det är dags att logga ut - att ta en paus från det uppkopplade livet och bli medvetna om oss själva.

Samhället vi lever i idag upplevs av många som fullt av krav. Man ska vara perfekt, toppresterande i alla livets aspekter. Idealen som trycks upp framför oss tycks helt omöjliga att uppnå, för hur ska man som människa kunna vara allt det? Många känner sig otillräckliga och ibland till och med mindre värda. 

När man loggar in på våra sociala medier händer det lätt att man målar om sitt yttre, visar upp en annat skal. För visst vill man tyckas leva upp till alla krav, alla ideal? Men är den fasad man visar upp på internet den man verkligen är, eller är det bara en mask man tar på sig när man loggar in? De allra flesta känner nog att de tar på sig olika roller i olika situationer. Hemma är man på ett sätt, i skolan/på jobbet ett annat och med vännerna ett tredje. Men vilket är egentligen ens rätta jag? Gud ser oss i alla stunder och känner alla våra sidor, men frågan är om vi gör det själva? Det är dags för deltagarna att få djupdyka in i sig själva och tänka efter och kanske kan de, när de nya året skålas in, svara på frågan vem är jag? 

Det övergripande temat för Vintermötet 18/19 IRL handlar i stora drag om identitet. Det handlar om att reflektera över hur man är i olika situationer, hur man skulle vilja vara och hur Jesus lär oss att vara. Jesus talar om att han är vägen, sanningen och livet. I dagens uppkopplade värld har det blivit allt svårare förstå sig på sanning. För kan man verkligen lita på allt som skrivs på internet? Under de senaste året har ett nytt begrepp myntats - fake news. Detta begrepp talar om hur människor använder sig av en förvriden sanning för att förmedla sitt budskap. Men var går egentligen gränsen mellan åsikt och sanning? Vad tycker jag, och vilka sanningar förhåller jag mig till? Detta är frågor som deltagarna på vintermötet kommer att ställas inför i sökandet efter den egna identiteten.

För att avrunda de många grenarna i årets tema vill vintermöteskommittén lyfta individens egna ansvar, och det gemensamma ansvaret. När man hittat sig själv och sin identitet är det dags att hitta sin plats i skapelsen, platsen bland sina medmänniskor. Där kan man hitta andra att spegla sig i, andra som behöver en och som man själv behöver. Med allt det Gud skänkt människan kommer stor ansvar, ansvar för sig själv, för medmänniskan, för skapelsen och för sanningen.