Kontakt

För frågor om läger, styrelserelaterade saker m.m. (eller om det inte går att få tag i rätt person):

Ellinor Stridh
Vice ordförande
ellinor@svenskakyrkansunga.com

 

För frågor om medlemsrapportering, medlemssidorna, lokalavdelningar m.m.

Christina Evertsson
Stiftspedagog
0470-77 38 08
christina.evertsson@svenskakyrkan.se

För frågor om anmälan:

Ulrika Karlsson
Assistent
0470-77 38 30
ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se